Mange barn kan ha ulike plager opp igjennom barneårene – alt fra kolikk, fordøyelsesproblemer og muskel- og skjelettplager som babyer til konsentrasjonsvansker, ørebetennelse, bihulebetennelse og halsbetennelse som litt større barn. Osteopati kan effektivt og skånsomt bidra til at barnets plager blir mindre og forsvinner.

klinikkosteopati_kolikkKolikk

Det å bli født kan være en stor påkjenning for kroppen. Vanligvis tåler barnet dette, men selv en normal fødsel kan ha stor innvirkning på barnet, for eksempel hvis den er veldig rask. Belastningen blir ekstra stor hvis barnet har ligget trangt i livmoren eller kommer i seteleie. Luftsmerter og gråt er noen av de mest kjente symptomer som kan oppstå som resultat og kan bli merkbare rett etter fødselen, eller først etter lang tid.

Fordøyelsesproblemer hos spedbarn

Kolikk er en generell betegnelse på ulike fordøyelsesproblemer hos spedbarn. Kolikk er en hyppig plage som oppstår hos 10-15% av alle barn. Babyer som har kolikk er ikke syke, men de gråter mye mer enn babyer vanligvis gjør. Kolikk starter vanligvis når barnet er noen uker gammel og stopper ved 3-4 måneders alder. Det er definert som gråteøkter som varer i minst 3 timer daglig i minimum 3 dager i uken over en periode på minst 3 uker.

Generelle første symptomer på kolikk

  • Babyen gråter mye uten å kunne trøstes
  • Spedbarnet har mye luft i magen og eksploderende avføring
  • Spedbarnet er helt synlig ukomfortable og har mye smerter
  • Mye magelyder og magen er hard og hoven
  • Under et kolikkanfall kan barnet bøye ryggen bakover og ta bena mot brystet

Osteopatisk Behandling for kolikk

Osteopaten vil sjekke hele barnetskropp. Særlig fokus blir lagt på barnets hodet og øvre del av nakken som har blitt utsatt for store krefter under fødselen. Områder i hodet/nakken kan ha blitt komprimert slik at ulike nervestrukturer har blitt irritert. Nervestrukturene i nakken har en forbindelse til mage og tarmen og kan gi kolikk smerter.