Kolikk defineres som intens og utrøstelig gråt og uro som varer i mer enn tre timer i døgnet, i mer enn tre dager av uken, i mer enn 3 uker. Utspilt mage, mye tarmgass, raping, gulping og forstyrret søvn er vanlig ved spedbarnskolikk. Som regel oppstår plagene i løpet av de første ukene etter fødselen, topper seg ved 6-8 uker for så å gradvis avta rundt 3-4 måneders alder.

Det er mange teorier til hvorfor kolikk oppstår, og noen forskere mener at kolikk kan komme av umoden tarm, for sjelden eller for hyppige måltider eller feilstilling i nakken. Dersom du er usikker på om barnet ditt har kolikk, la en lege eller helsestasjonen undersøke barnet ditt. Spedbarnskolikk kan hos noen skyldes en forbigående kumelkintoleranse. Barnet kan få i seg kumelk gjennom morsmelkserstatning, eller gjennom amming dersom mor har drukket melk eller spist ost. Man kan oppleve forbedring ved å fjerne alle kumelkprodukter, dette innebærer også at mor bør føre en melkefri diett.

Kolikk